BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Stephan Peitz | Kyoshi | 7. Dan
|  SHORINJI RYU KARATE DO |  OKINAWA KOBUDO  |  TAI CHI  |  CHI KUNG  |  gegründet von Richard Kim, Hanshi

Kyoshi Stephan Peitz | 7. Dan

Abbildung der wichtigsten Zertifikate


7. Dan Shorinji Ryu
Karate, Kobudo, Tai Chi

Kokusai Butokukai
01. Juni 2015Kyoshi

Kokusai Butokukai
01. September 20104. Dan Shorinji Ryu Karate

International Traditional Karate Federation
03. Oktober 2002Menkyo Kaiden Shorinji Ryu für Deutschland

Butokukai International / Europe
01. April 20011. Dan Shorinji Ryu

Shorinji Ryu International
15. Oktober 1987