BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Stephan Peitz | Kyoshi | 7. Dan
|  SHORINJI RYU KARATE DO |  OKINAWA KOBUDO  |  TAI CHI  |  CHI KUNG  |  gegründet von Richard Kim, Hanshi

Die Prüfungsgebühren des BUTOKUKAI GERMANY e.V. |

Prüfung: Mudansha | Schülergrade

5. Kyu | 4. Kyu | 3. Kyu | 2. Kyu
20 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
10 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

1. Kyu
30 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
15 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

Prüfung: Yudansha | Meistergrade

1. Dan
50 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

2. Dan
80 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

3. Dan
110 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

4. Dan
140 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

Prüfung: Kodansha - Meistergrade

5. Dan
170 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

6. Dan
200 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

7. Dan
230 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

8. Dan
260 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)
30 EUR | weitere Kunst oder Wiederholung

Nur Urkunde ohne Prüfung

5. Kyu | 4. Kyu | 3. Kyu | 2. Kyu
10 EUR | Nachbestellung oder Spaltung des Shorinji Ryu Grades in die einzelnen Künste (Karate, Kobudo, Tai Chi)

1. Kyu
15 EUR | Shorinji Ryu oder 1. Kunst (Karate, Kobudo, Tai Chi)

Dan
30 EUR | Nachbestellung oder Spaltung des Shorinji Ryu Grades in die einzelnen Künste (Karate, Kobudo, Tai Chi)

Stand 19.01.2020
E-Mail
Anruf