BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Kyoshi Josef Blum |  8. Dan

Abbildung der wichtigsten Zertifikate


8. Dan Kobayashi Ryu Karate Do

Kokusai Butokukai

10. Mai 2023Kyoshi

Kokusai Butokukai

08. Januar 2022Technischer Direktor
Kobayashi Ryu Karate Do

Kokusai Butokukai / Butokukai Germany

08. Januar 20227. Dan Kobayashi Ryu Karate Do

Okinawa Shorinryu Shidokan

20055. Dan Shorinji Ryu
Karate, Kobudo, Tai Chi

Kokusai Butokukai (2022)

19975. Dan Kobayashi Ryu Karate Do

Okinawa Shorinryu Shidokan

13.08.1997


1. Dan Shorinji Ryu Karate Do

Shorinji Ryu International

1983


 

E-Mail
Anruf