BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Mentoren | Wegbegleiter |

1997-2007
Miyahira Katsuya
Hanshi, 10. Dan
Okinawa Shorin Ryu Shidokan


1981-1997
Richard Lee
8. Dan
Shorin Ji Ryu International1981-1982
Richard Kim
Hanshi, 10. Dan
Butokukai International


1974-1997
Bill Marsh
7. Dan
Shorin Karate Club Trier e.V.
E-Mail
Anruf