BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Stephan Peitz | Kyoshi | 7. Dan
|  SHORINJI RYU KARATE DO |  OKINAWA KOBUDO  |  TAI CHI  |  CHI KUNG  |  gegründet von Richard Kim, Hanshi

Schwarzgurte | Schüler von Sensei Stephan Peitz |

Yudansha

Bamberger Ute
3. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2012)
2. Duan Tai Chi (2010)

Zender Arthur
3. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2002)

Peitz Mirjam
3. Duan Tai Chi (2020)

Lambert Karsten
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2013)
1. Duan Tai Chi (2013)

Kaspers Denis
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2008)
2. Dan Kobudo (2005)
1. Duan Tai Chi (2006)

Barié Rolf
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2021)
1. Dan Kobudo (2015)
1. Duan Tai Chi (2016)

Bur Vladimir
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2019)
1. Dan Kobudo (2020)
1. Duan Tai Chi (2017)

Steinbacher Thomas
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2011)
1. Dan Kobudo (2012)

Krasser Heiko
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2006)

Zender Ulrike
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2002)

Liberis Michael
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2006)

Ferrara Michael
1. Duan Tai Chi (2020)
Ehemalige Schüler von Sensei Stephan Peitz

Hier besteht keine Mitgliedschaft mehr im Butokukai Germany e.V. bzw. Kokusai Butokukai.

Vierbuchen Heike
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2001)
1. Dan Kobudo (1997)

Reiter Thomas
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2001)
1. Dan Okinawa Kobudo (2001)

Rieff Martin
2. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2012)
1. Duan Tai Chi (2010)

Bräutigam Jura
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do, Kobudo (2001)

Valine Hannelore
1. Dan Shorinji Ryu Karate Do (2001)

Krkoska Susanne
1. Duan Tai Chi (2013)

 


 


E-Mail
Anruf